Denna mönstringsliggare redogör för besättningen på skeppet ”Nicolina” som hörde hemma i Dalkarlså och var registrerad vid Sjömanshuset i Umeå. Sjömanshusen kan liknas vid en arbetsförmedling för sjöfolk. De hade till uppgift att samla och lämna upplysningar om fartyg och sjöfolk. I mönstringsliggaren syns vilka som var påmönstrade på fartyget, vilken befattning de hade och vad de tjänade. Befälhavaren på skeppet var J A Delmar som föddes 1836 i Norrköping. Han mönstrade på den 31 juli 1869 i Umeå. Under resan byttes delar av besättningen ut, exempelvis mönstrade jungman A W Bergqvist av den 14 maj 1871 i New York på grund av sjukdom och engelsmannen William Coles mönstrade på skeppet i Cardiff den 27 december 1871 och mönstrade sedan av i London den 30 juni 1872.

The list shows the crew of the ship "Nicolina". The commander was named JA Delmar and he signed on for duty on July 31 1869 in Umeå.

Ur: Sjömanshusets i Umeå arkiv, volym: DIa:6, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)