Detta är en inflyttningsbok för Umeå stadsförsamling som visar vilka som flyttade in till församlingen under lite mer än en månad 1942. Den 30 juli flyttade två personer in till staden; tandteknikern Per Gösta Svedberg och tjänarinnan Agnes Helena Östlund. Per Gösta hade flyttat ifrån Forsa och kom att bosätta sig på Häradshövdingegatan 17 i Umeå. Agnes Helena hade flyttat ifrån Engelbrekts församling i Stockholm och kom att bosätta sig på Östra Kyrkogatan 27 i Umeå.

This is a church record of Umeå town parish that shows who moved to the parish during a little more than a month in 1942. Two people came on July 30; Per Gösta Svedberg and Agnes Helena Östlund.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym BI:9, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)