Detta är en ansökan till första klassen av studentlinje vid folkskoleseminariet i Umeå som inkommit till skolan den 3 juli år 1950. Sökanden var Sigrid Margareta Lindh, född 1931. Hon hade tagit realexamen samma år och sysselsättningen under sommaren anges vara hushållspraktik. När hon skrev ansökan bodde hon på Skolgatan 100 i Umeå. Vitsorden nedtill är på en 3-gradig skala där högsta betyg fick en trea. Folkskoleseminarium fanns i Sverige från 1840-talet fram till 1960-talet och utbildade folkskollärare. Denna utbildningsform blev sedan ersatt av lärarhögskolorna.

This is an application to the elementary school seminary in Umeå from 3 July 1950. The applicant was Sigrid Margareta Lindh, who was born in 1931.

Ur: Folkskoleseminariets i Umeå arkiv, volym: DIg:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)