Vid ett extra sammanträde, hållet på länsfängelset i Umeå, under lagtima sommartinget i Umeå tingslag, den 27 juli år 1906 blev den 28 åriga Elina dömd till 2 månaders straffarbete enligt 14 kapitlet, 25§ i stafflagen. Brottet kallas i domboken för ”förstörande av foster” och det konstateras att det inte gick att utröna om ”fostret omkommit utan moderns förvållande, eller att det varit dödfödt eller så ofullgånget, att det ej med lif framfödts”.

Elina, 28 years old, was sentenced on June 27, 1906 to two month’s hard labor. In court records the crime is called "destruction of fetus."

Ur: Umeå domsagas häradsrätts arkiv, volym AIb:7, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)