Den 25 juli 1885 dör Anna Karolina 2 år och 11 månader gammal i difteri. En vecka tidigare har hennes storebror Johan Peter dött i samma sjukdom.

On July 25, 1885 Anna Karolina, 2 years and 11 months old, dies in diphtheria. A week earlier, her brother Johan Peter died of the same disease.

Ur: Sävars kyrkoarkiv, volym F:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)