Nöjesskatten, som gällde offentliga nöjestillställningar, infördes 1919 och avskaffades 1963. Det kunde vara teaterföreställningar, cirkus, konserter, biografvisningar, danstillställningar och mycket annat. Detta brev, daterat den 24 juli år 1945, är från Sten Waller för Umeås Barnensdagsförening som ansökte om att slippa nöjesskatten för de arrangemang de skulle anordna under barnensdagsfirandet i september år 1945.

Between 1919 and 1963, one would have to pay an amusement tax at public entertainment events in Sweden. The letter, dated July 24, 1945, is from a local association. They sought to avoid paying the tax.

Ur: Västerbottens läns landskontors arkiv, volym DIVi:14, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)