Detta brev, som är daterat på landsfiskalskontoret i Sävar den 22 juli 1940, handlar om extra beredskap i polisstyrkan på grund av det känsliga läget ute i Europa. Hade man semester skulle man vara tillgänglig via telefon eller budskickning och sedan skyndsamt inställa sig till tjänstgöring. De uppmanades även att hålla sin utrustning redo så att det snabbt kunde tas i bruk. Fjärdingsmannen kan liknas vid en lokal polis som arbetade under landshövdingen. Brevet avslutas med ”Påbjuden beredskap bör i görligaste mån hemlighållas”.

This letter, from July 22, 1940, is about extra capacity in the police force. If a police officer was on vacation, he would still have to be available by phone and quickly appear for duty.

Ur: Landsfiskalens i Umeå norra distrikt arkiv, volym FVIII:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas