Kyrkoherden Einar Silén vigde två par den 21 juli 1940 i Umeå. Det första paret var chauffören Karl Axel Johansson och handelsbiträdet Mildrid Axelia Brännström och det andra paret var chauffören Bengt Sigurd Mauritz Eriksson och köksbiträdet Rut Linnea Grysell.

The vicar Einar Silén married two couples July 21, 1940 in Umeå. One of the couples was the driver Karl Axel Johansson and trading assistant Mildrid Axelia Brännström.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym EI:5, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)