Företaget Sport & Fiske, på Kungsgatan 42, ansökte till magistraten i Umeå om att få tillstånd att under ett år framåt få sända reklam för idrottsevenemang, fester och liknande med en högtalarbil med ljudförstärkare. Ansökan inkom till magistraten den 2 juli år 1948. Sändningarna skulle inte göras efter klockan 22 eller före klockan 8 på morgonen, inte heller på söndagar under högmässotid. Magistraten skickade ansökan vidare till stadsfiskalkontoret för en åsikt i frågan. Stadsfiskalkontoret rekommenderade ett avslag med följande motivering: ”Den faran föreligger nämligen, att högtalarbilen i tid och otid kommer till användning”. Magistraten följde stadsfiskalkontorets råd och avslog Sport & Fiskes ansökan.

The company called Sports & Fishing applied for a license to broadcast advertising from a car with audio amplifier in Umeå. The application was sent to local register office on July 2, 1948.

Ur: Umeå stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv, volym AIIIa:58, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)