I ett brev daterat i Stockholm den 19 juli år 1892 skriver Kungliga fångvårdsstyrelsen att landshövdingen, Västerbottens läns landskontor, fått igenom sitt önskemål om leverans av nya fot- och handbojor. I brevet står: ”… afsedda att tillhandahållas de vid jernvägsbyggnaderna inom länet tjenstgörande extra polistillsyningsmännen…”.

The letter is about a delivery of new foot and handcuffs.

Ur: Västerbottens läns landskontors arkiv, volym DIIr:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)