Sommaren 1957 bjöd på några ordentliga åskväder. Den 18 juli blev umeborna ordentligt blöta efter ett rejält skyfall. Bilden är tagen av utanför Västerbottens Kurirens dåvarande lokaler vid Rådhusesplanaden.
Foto: Västerbottens Kuriren

The summer of 1957 offered some serious thunderstorms. On July 18 residents of Umeå were thoroughly drenched in heavy rains. The picture is taken outside of Västerbottens-Kuriren’s earlier premises at Rådhusesplanaden.
Photo: Västerbottens-Kuriren

Ur: Chefredaktör Matts Balgårds arkiv, volym 61A:87, Forskningsarkivet Umeå universitet.

Läs mer om arkivet hos Forskningarkivet Umeå universitet.