Edith Johanna Enqvist kom till Sverige den 17 juli 1924 för att söka arbete. Hon var finsk medborgare och föddes i Jakobstad den 25 februari 1899. Detta dokument är en blankett man fyllde i för att få en uppehållsbok så man lagligt kunde vistas i landet.

Edith Johanna Enqvist came to Sweden July 17, 1924 in search of work. She was a Finnish citizen and came from Jacobstad.

Ur: Landsfiskalens i Umeå södra distrikt arkiv, volym FIV:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)