I samband med restaureringen av Umeå landsförsamlings kyrka 1895 tog man fram och målade av de äldre kyrkomålningarna. Här visas tre exempel på skisser målade av C.N Pahl.

In connection with the restoration of Umeå country parish church in 1895, old church paintings were found and sketches of them were made. Below are three examples of sketches painted by CN Pahl.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volymerna O VI b:6 & O II:2, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)