Brevet inleds med latin men är sedan skrivet på svenska. Det är daterat Umeå stad den 15 juli år 1646 och skickades till domkapitlet i Härnösand. ”Reverendisimo Patri ac Dno” betyder ungefär vördnadsvärde fader och herre.

The letter begins with a Latin text but is after that written in Swedish. It is dated in Umeå July 15, 1646.

Ur: Domkapitlets i Härnösand arkiv, volym EIII:2, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)