I utflyttningslängden för Umeå landsförsamling hittar man den 13 juli 1896 en notering om att skomakeriidkaren Carl Gustaf Bäckström flyttar till Nordamerika. Den svenska emigrationen till Nordamerika nådde sin höjdpunkt mot slutet av 1860-talet och Carl Gustaf var inte ensam om att söka lyckan på andra sidan Atlanten. På raden ovanför ser vi att arbeterskan Maria Fredriksdotter också lämnar Umeå för Nordamerika.

July 13, 1896, the shoemaker Carl Gustaf Backstrom emigrated to North America. The Swedish emigration to North America reached its peak towards the end of the 1860s and Carl Gustaf was not alone to seek happiness on the other side of the Atlantic.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, B:6, Riksarkivet - Landsarkivet I Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)