Landshövdingen Jesper Crusebjörn, som var landshövding i Västerbotten mellan 1891-1904, skrev den 12 juli år 1899 ett konfidentiellt brev till Kronofogden Johan August Hansson i Umeå som gällde ryska spioner. Stadsrådet E. von Krusenstjerna hade uppmanat landshövdingen att hålla extra koll på de ryssar som strövade omkring i Västerbotten. von Krusenstjerna skrev följande: ”De uppge sig vara finnar, söka arbete vid sågverk o.s.v. de hafva visat sig förstå sig på kartor och hafva godt om penningar”. Han skriver vidare att ”Krigsministern antager, att de äro ryska spioner för att taga reda på våra militärvägar m.m.”. Stadsrådet uppmanade att man skulle anhålla en och annan av dessa personer för att kontrollera deras papper, men eftersom man inte kunde hindra dem från att vandra runt skulle man sedan låta dem gå. Man ville göra det tydligt för ”spionerna” att de var observerade.

The confidential letter was sent to the bailiff Johan August Hansson July 12, 1899 from the governor Crusebjörn. The letter called on the bailiff to keep an extra eye on the alleged Russian spies who went about in Västerbotten County at the time.

Ur: Kronofogdens i Umeå fögderi arkiv, volym FXI:5, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)