Ända fram till 1920-talet skulle en skilsmässa godkännas både av domkapitlet (för den religiösa delen) och av den lokala domstolen (för den världsliga delen). Även då man ville bryta sin trolovning var man längre tillbaka tvungen att ansöka hos domkapitlet. Denna ansökan lämnades in till domkapitlet i Härnösand, den 10 juli år 1804, av Brita Christina Lindborg som önskade att bli befriad från sin trolovning med klockarsonen Isak Kriström.

Brita Christina Lindborg wanted to break her betrothal with Isak Kiström and applied for this on July 10, 1804, to the Bishop in Härnösand.

Ur: Domkapitlets i Härnösand arkiv, volym HVIIIa:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)