I länsstyrelsen i Västerbotten, försörjningssektionens arkiv, kan man hitta prislistor över vad saker har kostat olika år. Försörjningssektionen arbetade med ekonomisk försvarsberedskap inför ett eventuellt krigstillstånd. I arbetsuppgifterna ingick bland annat att förordna ordförande i kristidsnämnder, planera för livsmedels- och bränsleförsörjning och liknande. Här ser vi en lista på bröd och konditorivaror från den 1 juli 1960. Och vad kostade då en bulle? 17 öre.

The County Administrative Board of Västerbotten, the supply unit's archives, one can find price lists of what things have cost different years. This list of 1960 shows prices on bread and pastry.

Ur: Länsstyrelsen i Västerbottens län. Försörjningssektionens arkiv, volym D II aa:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)