Norrlands Sjöassuransförening var en försäkringsförening för redare till segelfartyg i Norrland. Detta är en registerbok som visar skeppet Catharina som byggdes i Umeå 1870. Skeppet anlände den 9 januari år 1892 till Marseille och då var försäkringsperioden avslutad.

This is aregisterbok of ships showing the ship named Catharina, built in Umeå 1870. The book belongs to an insurance association for sailing ships.

Ur: Norrlands sjöassuransförenings arkiv, volym DIa:14, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)