Denna bil, med registreringsnummer AC 13, ägdes av Västerbottens läns landsting, Epideminämnden, från den 25 januari 1932. Fordonet godkändes den 8 januari 1932 av besiktningsmannen A Zetterberg. Bilen var avsedd för sjuktransporter och hade liggplatser baktill.

This car, of the brand Willys Knight, was designed for patient transport. The vehicle was approved on  January 8, 1932.

Ur: Västerbottens läns landskansli, automobilavdelningens arkiv, volym CXVIIc:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)