Enligt medicinalstyrelsens beslut på 1880-talet skulle barnmorskor föra dagbok över födslarna. Böckerna utfärdades av provinsialläkaren (eller motsvarande person) och skulle sedan lämnas in när boken var avslutad. Anna Charlotta Strinnholm var barnmorska på Holmön utanför Umeå och i hennes dagbok för perioden 1896-1903 finns många födslar upptagna. Exempelvis barnaföderskan Maria Johansson som fick ett fullgånget flickebarn den 7 januari år 1899, klockan 14.15 på eftermiddagen.

Anna CharlottaStrinnholm was midwife at Holmön and this is her diary of the the births she assisted at. For example, Maria Johansson got a full-term baby girl January 7th, 1899, in the afternoon.

Ur: Provinsialläkarens i Umeå distrikt arkiv, volym EVI:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)