Detta är en husförhörslängd för Umeå stadsförsamling som sträcker sig över åren1860-1876. Här finns bland andra Johan Bernard Ljungberg med hustrun Maria Fransiska Grafström uppräknade mitt på sidan. Deras barn finns antecknade inunder, bland annat dottern Helena Maria som föddes den 6 januari år 1865. Under barnen finns hushållets pigor uppräknade. När personens namn är överstruket i boken kan det betyda två saker, att personen avlidit eller flyttat vidare.

In the church book, the family Ljungberg is recorded. At the top the father Bernard Johan Ljungberg, underneath his wife Maria Fransiska Grafström and her their children.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym AI:12b, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)