Detta handlar om en ansökan att idka så kallad gårdfarihandel. Den som ansökte var Jonas Magnus Nyström i Umeå och yttrandet är skrivet av överkonstapel Skogh i Umeå som ställer sig positiv till ansökan. Nyström var ”känd för redbarhet och ordentlighet”.

JonasMagnus Nyström submitted an application a permit of peddlery and the police sergeant Skogh in Umeå was in favor of his application.

Ur: Stadsfiskalens i Umeå arkiv, volym BI:11, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)