Under andra världskriget kom en hel del flyktingar från norra Finland till Sverige. Herman Suomenniemi kom till Haparanda den 4 januari 1945 och hamnade sedermera i Umeå. Intyget finns i Umeå civilförsvarsområdes arkiv. Landet var indelat i civilförsvarsområden, från 1944, som bestämdes utifrån landsfiskaldistrikten och städerna. Civilförsvaret hade sådana uppgifter som inte hörde till krigsmakten.

During World War IIthere came a lot of refugees from northern Finland to Sweden. Herman Suomenniemi cameto Haparanda January 4, 1945 and then ended up in Umeå.

Ur: Umeå civilförsvarsområdes arkiv, volym 10, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)