Den 31 januari 1958 upprättades en inventarieförteckning över Fyren på övre Bredskär av byråingenjör Kronlund. I förteckningen kan man läsa exakt vad som fanns på fyren, från fyrlampans utseende till hur många skruvmejslar som fanns. Sådana inventarieförteckningar finns över alla fyrar i Lotsdirektörens arkiv.

Lotsar har sedan medeltiden funnits i Svenska kusttrakter för att hjälpa sjöfarare rätt. Från 1677 blev det en statlig angelägenhet och man kan hitta mycket information om lotsar och fyrar hos Riksarkivet.

On January 31, 1958 an inventory of the Lighthouse on the upper Bredskär was established by agency engineer Kronlund. The inventory lists exactly what was on the lighthouse, from the lighting to how many screwdrivers were there.

Ur: Lotsdirektören i Övre Norra Lotsdistriktets arkiv, volym D1a:10, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand. 

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)