Den 3 januari 1962 fastställdes av landshövdingen i Västerbotten att då en jaktpolis i Umeå fått tjänstledigt för att vidareutbilda sig vid polisskolan i staden så ska en poliskonstapel från Umeå vikariera på posten som jaktpolis. Man får i dokumentet också veta vad den vikarierande polisen ska få för löneklass. Vad detta innebar i pengar är däremot inte så lätt att veta.

On January 3, 1962 the county governor in Västerbotten decided that a policeman from Umeå was to work as a substitute for a police officer that was given leave of absence to undergo training at the Police Academy in the town.

Ur: Länsstyrelsen i Västerbottens län. Allmänna sektionens arkiv, volym AIa:34, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)