Mellan den 22 och 29 januari 1922 anordnades Svenska kyrkans offervecka ”särskilt avsedd för dem som blivit lidande till följd av arbetslösheten, men icke nås av arbetslöshetsunderstöd från stat och kommun”.  Under en central ledning i Stockholm samlade man över hela landet in pengar och mat till de behövande. Breven ni ser här finns bevarade i Umeå stadsförsamlings arkiv och där finns också listor över allt vad församlingsmedlemmarna bidrog med.

Between the 22 and the 29 of January 1922 the Swedish church's sacrificial week was organized. People all over the country collected money and food for those who suffered from unemployment.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym P I:3, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)