Under början av 1970-talet rådde stor oljekris och därför bildades ransoneringsenheter vid länsstyrelserna i landet. Uppgiften var helt enkelt att ha hand om ransoneringen av flytande drivmedel i Sverige. Denna ansökan inkom till länsstyrelsen den 28 januari 1974. Den som söker är Umeå kommuns fastighetskontor som behöver bensin till en maskin som används för sandning av fastighetskontorets gårdsplaner och gång- och cykelvägar. Ansökan beviljades.

During the early 1970s there was great oil crisis, fuel was therefore rationed. This is an application for allotment of petrol.

Ur: Länsstyrelsen i Västerbottens län, ransoneringsenhetens arkiv 1973-1974, volym DIIad:3, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand. 

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)