I ett brev daterat den 27 januari år 1937 skriver O Rosander, föreståndare för Umeå Rundradiostation, till Umeå stadsförsamlings kyrkoråd med anledning av stadskyrkan i Umeås restaurering. Mikrofonledningarna och förstärkaranläggningen skulle moderniseras. Rosander skriver: ”Jag kan i samband härmed icke underlåta att erinra om den allt större betydelse radiosändning av gudstjänster fått, varför jag vördsamt hemställer att Kyrkorådet upptager detta förslag till allsidig prövning”.

This letter, dated January 27, 1937, involves the installation of microphone lines in Umeå city church. The church was going to be restored and modernized.

 

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym OIa:2, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)