Lars Karlsson, lagman över Ångermanland, stadfäster rågången mellan byarna Järnäs och Bredvik i södra Västerbotten, efter gamla minnesgoda mäns och tolv åsyna vittnens utsagor. En rågång är en markering på marken som visar en gränslinje, i detta fall mellan två byar. Brevet är daterat den 25 januari år 1413 och är skrivet på pergament. Pergament är ett material man använde innan man använde papper för att skriva på. Det är framställt av djurskinn, genom att man skrapar och slipar skinnet tills det är lagom tunt.

The letter isdated 25 January 1413 and is about how the boundaries between the two villages of Järnäs and Bredvik were established. It is written on parchment made ​​of animal skin.

Ur: Pergament- och pappersbrevssamlingen, volym P 78,Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkiven i NAD (Nationell ArkivDatabas)

 

 Läs LäsLäsPLLLLL