Tidigt på morgonen den 24 januari år 1925 upptäckte verkmästare Johan August Öberg att det brann på Storgatan nr 64, nummer 1 i kvarteret Braxen. Brandkåren kom dit på morgonen och branden släcktes. Orsaken till branden visade sig vara aska som tömts i en tunna med sopor som stod inne på gården intill uthusväggen och en angränsande tomt. I nummer 1 i kvarteret Braxen bodde då Olga Olsson och hennes make, kanslivaktmästaren Axel Emanuel Olsson. Olga berättar i polisförhöret att hon dagen innan tömt aska i tunnan. ”Anledningen till att hon slagit aska i tunnan uppgiver hon vara den att det plåtkärl som är avsett för aska hade varit så fullt att någon mera aska icke kunde rymmas däri. Olsson har meddelat att han ämnar på egen bekostnad reparera den skada som elden åmsakat uthuset.”.

The police reporttells of a fire that was discovered early in the morning of January 24, 1925. Olga Olsson had the day before emptied the ashes in a barrel in the courtyard which then started to burn.

   

Ur: Stadsfiskalens i Umeå arkiv, volym AII:1:3, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)