1956 skrevs en rapport angående nedre Umeälvens korttidsreglering. I den rapporten ingår bland annat fiskeuppgifter från byarna belägna vid Ume- och Vindelälvarna. Här visas uppgifterna från Brån som samlades in den 23 januari 1956.

In 1956 a report was written about the lower Ume river short-term regulation. The report includes information on fishing from the villages located at the Ume and Vindel rivers. Below are data from the village of Brån gathered on the 23 of January in 1956.

Ur: Domänverket Umeå region arkiv, volym F VI:15, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand. 

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)