På det här uppslaget ur död- och begravningsboken för Umeå stadsförsamling från 1861 kan man se att 10 av 20 är under 10 år. Under 1800-talet var barnadödligheten i Sverige hög och över 20 procent av dem som föddes 1865 dog före sjuårsdagen.

I död och begravningsboken fördes alla som dog i församlingen in och här skrevs även dödsorsaken. Man kan bland annat se att många barn dog av sjukdomar som idag inte anses så allvarliga.

In this page from the death and burial book for Umeå city parish from 1861 we can see that 10 out of the 20 that have died are children under the age of 10 years. In the 1800s, the infant mortality rate in Sweden was high and over 20 percent of those born in 1865 died before they turned seven years.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym F:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand. 

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)