I denna mottagningsbok finns bland andra Johan Erik Näslund med. Han föddes 1859 i Bjurholm och kom till fängelset den 21 januari år 1888. Han hade anlagt skogseld. Till höger på uppslaget finns angivet vad han hade med sig i form av tillhörigheter. Där finns bland annat ett par kängor, en halsduk, en mössa, ett par vantar, ett par kalsonger och en dosa, helt enkelt vad han hade på sig när han kom till fängelset.

This is a list of prisoners who came to the prison in Umeå. Johan Erik Näslund came to the prison on January 21, 1888. He had started a forest fire.

Ur: Kriminalvårdsanstaltens i Umeå arkiv, volym: DIIca:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand. 

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)