Frukthandlaren Oskar Löfgren i Umeå misstänkte sin springpojke för stöld och anmälde detta till polisen den 18 januari år 1919. Bland annat saknades en postanvisning, som var ett sätt att överföra pengar, på 42 kronor. Denna återfanns sedan i springpojkens kavaj.

Fruit merchant Oskar Löfgren in Umeå suspected his errand boy for theft and reported it to the police on January 18, 1919.

Ur: Stadsfiskalens i Umeå arkiv, volym AII:2, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)