Brevet är skickat till Domkapitlet i Umeå den 17 januari år 1907 och bifogat till brevet finns en avskrift att ett brev skickat till överjägmästaren i Umeå distrikt. Brevet handlar om hur Tomas Vilhelm Björk önskade tillgodogöra sig vindfällda träd inom sin fastighet i Tärna socken.

The letteris about how Thomas William Björk wants to take care of wind-felled trees on his land. The letter was sent to Umeå January 17, 1907.

Ur: Domkapitlets i Luleå stift arkiv, volym EIIa:156, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)