Protokollet är fört vid en läkarkonferens på Umedalens sjukhus den 16 januari år 1939. Umedalens sjukhus började sin verksamhet 1934 och var ett av Sveriges största mentalsjukhus.

Notes from amedical conference at Umedalens hospital. Umedalens hospital was one of the largest mental hospitals in Sweden.

Ur: Umedalens sjukhus, avdelning II, sjukhuschefens arkiv, volym FI:10, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)