Sjul Olofsson avled i Umbyn den 15 januari år 1823 och lämnade efter sig sin hustru. När han dog ägde han bland annat 14 stycken renar, en kopparkittel och ett skrin. Behållningen i hushållet blev efter sammanräkningen 32 riksdaler. En bouppteckning upprättas oftast efter en person avlidit, men även i samband med en konkurs. I bouppteckningen finns information om arvingar och hushållets tillgångar och skulder. I denna bouppteckning finns också uppgift om hur mycket av hushållets tillgångar som tillföll fattigkassan i församlingen. Under den här tiden, fram till år 1863, gick normalt sett en procent av bouppteckningsvärdet till de fattiga i församlingen. Efter Sjul Olofssons död gick tre skilling till de fattiga.

The estate inventoryis after Sjul Olofsson in Umbyn who died on 15 January, 1823. Until 1863 a percentage of the value in the inventory went to the poor in the parish, in this case three shillings.

   

Lycksele tingslags häradsrätts arkiv, volym: FII:2, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)