Detta är en äldre fastighetsbok över Umeå stad och visar fastigheten Älgkon nr 3 i andra kvarteret. Johan Valdemar Pettersson köpte fastigheten av Jonas Gustav Persson den 10 maj år 1928. Lagfarten blev dock registrerad först den 14 januari 1929. I fastighetsboken finns information om fastighetens natur och storlek med uppgifter om mot vilka gator och andra fastigheter den gränsar, samt lagfarter och inteckningar.

This is an older Land Register of properties in Umeå city and shows a property called Älgkon No. 3 in the second quarter.

Ur: Umeå stad, inskrivningsdomarens arkiv, volym DI:6, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)