Dokumentet är en renlängd för året 1911 över Vapstens sameby som sammanställdes den 13 januari år 1911 i Lycksele skolhus. Längden räknar upp alla nomadlappar som hade renar och geografisk hemvist. På Lövfjäll fanns exempelvis Nils Sjulsson Stångberg och han hade 800 renar, Anna Stångberg hade 100 renar, Axel Stångberg hade 400 renar och Nils Andersson Skott hade 150 renar. Renlängder sammanställdes årligen av lappfogdeämbetet. Vapstens samebys betesområde sträcker sig ända från Storumans kommun mot Norska gränsen ner till östkusten och Nordmalings och Umeås kommuner.

The document is a list from January 13, 1911 of nomadic Sami people in Vapsten Sami village and how many reindeer they owned. One example is Nils Sjulsson Stångberg on Lövfjäll who owned 800 reindeer.

 

Ur: Lappfogdens i Västerbotten arkiv, volym: DI:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)