Styrman Johan Sandberg och Anna Cajsa Holmsten vigdes i Umeå stadsförsamling den 12 januari år 1823.

JohanSandberg and Anna Cajsa Holmsten married in Umeå town parish January 12, 1823.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym C:3, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)