Johan Viktor von Ahn registrerade denna firma i handelsregistret för landsbygden i Västerbotten den 11 januari år 1898. Han planerade att sälja eldfarliga oljor från mindre förråd, samt senare också giftiga ämnen av andra klassen.

This is anextract from the commercial register of the countryside in the countyof Västerbotten. Johan Viktor von Ahn planned to sell, for example, toxic substances, in his store.

Ur: Länsstyrelsen i Västerbottens län, allmänna sektionens arkiv, volym CIkba:3, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)