Den 10 januari 1859 häktades pigan Anna Charlotta Nilsdotter för barnamord vid Västerbottens läns cellfängelse. Hon blev då inskriven i fångrullan och där kan man också läsa om hennes rättegång och straff. Hon dömdes av Svea hovrätt till dödsstraff genom hängning, men benådades av kungen och fick sona sitt brott genom 28 dagars fängelse på vatten och bröd samt fem år på tukthus.

On January 10, 1859 the maid Anna Charlotta Nilsdotter was arrest for infanticide in Västerbotten county prison.

Ur: Kriminalvårdsanstaltens i Umeå arkiv, volym D 2 A:3, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)