Änkefrun Aurora Hult fick en rikstelefonapparat uppsatt i hennes bostad år 1903. Kontraktet är underskrivet av Knut Ericsson, på Kungliga Telegrafstyrelsens vägnar, den 9 februari år 1904.

The contract is for the installation of a telephone set at the home of widow Aurora Huldt in Umeå.

Ur: Televerket, Umeå centralstationsområdes arkiv, volym: FIII:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas).