På det här informationsbladet från Kooperativa lagercentralen i Umeå den 8 februari 1960 kan vi se vilka prissänkningar som var aktuella och hur dessa skulle skyltas. Till exempel har man en kampanj vid namn Bli Piggimini där vintertrötta svenskar ska piggas upp med vitaminer.

Informationsbladet finns bevarat i Länsstyrelsens arkiv under försörjningssektionen. Försörjningssektionen arbetade med ekonomisk försvarsberedskap inför ett eventuellt krigstillstånd. I arbetsuppgifterna ingick bland annat att förordna ordförande i kristidsnämnder, planera för livsmedels- och bränsleförsörjning och liknande.

In this information sheet from the Cooperative warehouse center in Umeå from February 8, 1960, we can see present price cuts and how these could be displayed.

Ur: Länsstyrelsen i Västerbottens län. Försörjningssektionens arkiv, volym D II aa:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas).