När man flyttade mellan församlingar skulle man lämna in ett prästbevis, flyttbevis till pastorn i den nya församlingen som skulle vara utfärdat i den gamla församlingen. Detta flyttbevis utfärdades i Johannes församling i Stockholm den 7 februari år 1890 och gäller arbetaren Johan Johansson som flyttade till Umeå stadsförsamling. Det är sedan inlämnat till pastorn i Umeå och finns nu i bilagorna till flyttlängderna i arkivet.

When people movedbetween parishes they neededa certificate from the old parish to give to the pastor of the new parish. This certificate regards Johan Johansson  who moved to Umeå.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym HII:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas).