Akademiska föreningen i Umeå arrangerade under många år intressanta föreläsningar för sina medlemmar. 1965 arrangerade Akademiska föreningen tillsammans med studentkåren ett ”Midvinterblot” på Sävargården. Inbjuden att föreläsa denna kväll var Ria Wägner - en av 1960-talets stora TV-personligheter. Ria höll ett uppskattat föredrag ”Kulinarisk resa med Ria” och middagen med efterföljande dans lockade en hel del av Umeås akademiker och studenter.

In 1965 The Academic Society along with the student body arranged a "Midwinter feast" in the local restaurant Sävargården. Invited to lecture this evening was Ria Wägner - one of 1960's major television personalities. Ria gave an appreciated lecture "A culinary trip with Ria", and the dinner followed by dancing attracted a lot of Umeå's academics and students.

Ur: Akademiska föreningens i Umeås arkiv, volym 19 F:1, Forskningsarkivet, Umeå universitet.

Läs mer om arkivet på forskningsarkivets webbsida.