Den 5 februari 1925 skickades detta brev från Västerbottens läns hushållningssällskaps egnahemsnämnd till länsstyrelsen i Västerbotten. I brevet förklarar egnahemsnämnden sin ställning till de anklagelser som kommit in från ett försäkringsbolag om att nämnden förordat vissa försäkringar till sina låntagare.

On February 5, 1925 this letter was sent from the Egnahems Board in Västerbotten to the provincial government. The letter explains their position on the issue of monopoly of insurance companies.

Ur: Egnahemsnämnden i Västerbottens län arkiv, volym E III:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas).