Brevet, som är daterat den 4 februari 1942, handlar om problemet de renägande samerna hade med framför allt lodjur i trakterna kring Sorsele och Lycksele. Brevet skickades till landshövdingen i Västerbotten och en avskrift har sedan skickats till Överjägmästaren i mellersta Norrland, som hade sitt säte i Umeå. Brevskrivarna, Sivert Andersson och Axel Nilsson, skrev bland annat följande: ”Rovdjurens framfart gör att renbeståndet hotas med undergång, om ej åtgärder i tid vidtagas. Något måste göras för skyddandet av matnyttigt vilt och renar mot rovdjuren”.

Sami in the area of Sorsele and Lycksele had problems with lynx and bears because they killed the reindeer. The letter is dated February 4, 1942 and was sent to the Governor of Västerbotten.

Ur: Överjägmästarens i mellersta Norrlands distrikt (1934-1960) arkiv, volym EII:20, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD /Nationell ArkivDatabas).