Den 3 februari år 1948 vid de första olympiska spelen efter andra världskriget i S:t Moritz tog västerbottningen Martin Lundström guld på 18 km.

On 3 February 1948, at the first Olympic Games after World War II, in St Moritz Martin Lundström won gold at 18 km.

Ur: Landstingsarkivet i Västerbottens län.